Byte av inredning

Då inte äldre stolar går att ha i 9-5 2002 utan att srs lampan tänds, så får jag byta igen. Nyare stolar har en extra sensor i sittsen och  man kan inte ens släcka srs med Tech2 ...

0 kommentarer:

  © Saab 9000 by The Beast 2012

Back to TOP