Färdig med luckan ...

Nu återstår att svetsa lite på trösklarna och sätta dit kjolar och läpp...

  © Saab 9000 by The Beast 2012

Back to TOP