Saab - Från move your mind till Sell some Cars?

Väldigt intressant läsning från 2005
Magisteruppsats i företagsekonomi ....Det som följde efter vet vi redan 


– En fallstudie av Saab automobiles strategiska position på den svenska marknaden

1 kommentarer:

Jonnie Lahti 4 januari 2012 kl. 17:18  

Detdär va lite mer:
http://www.garaget.org/mypage/gallery_image.php?user=74713&image=1448267
Kan dock se likadant ut under...

Min ram fixades dock på en verkstad, orkade inte hålla på med de själv...

  © Saab 9000 by The Beast 2012

Back to TOP